Przedszkole w Rzerzęczycach

Strona główna

OGŁOSZENIE
 

         Rodzice dzieci , którzy nie potwierdzili woli uczęszczania kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia proszeni są o zgłaszanie się do odpowiednich placówek w terminie do 2 maja 2018r. do godziny 12.00

 


Kwiaty rosną, ptaszek śpiewa

Zielenią się drzewa

I w ogrodzie, i na polu

A nawet w przedszkolu.

Idą raźno przedszkolacy.

Wielce się dziwują:

Skąd te zmiany, może czary

Nad wszystkimi panują?

To nie czary, to są dary Nowej pory roku.

Do ogrodu biegnij prosto A spotkasz się z wiosną.

 

 

 

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W CZĘSTOCHOWIE

UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 344-99-00 fax. 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 22.012018 r.            oz.611-7-1/18

 

Szanowni PaństwoDyrektorzy

Szkól Ponadpodstawowych, Podstawowych, Przedszkoli,Żłobków

W związku ze wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), zwracam się z prośbą o kontynuację działań edukacyjno - informacyjnych w odniesieniu do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów.

Prozdrowotna edukacja w tej kwestii jest istotnym elementem wpływającym na zachowania i postawy dzieci i młodzieży pozwalające uniknąć czynników zagrażających życiu i zdrowiu.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną wirusem HAV, tzw. chorobą „brudnych rąk”, której jedynym rezerwuarem jest człowiek i przenosi się głównie drogą pokarmową.

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki